ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537