ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
อาคารเรียน
208
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2527
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2527