ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2549
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556