ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2524
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545