ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางปรุ
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2518
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549