ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560