ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
อาคารเรียน
208
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
CS217B
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2557
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548