ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2546
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2527