ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538