ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2522