ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
อาคารเรียน
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
418,418ค,418ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
418,418ค,418ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563