ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2519
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545