ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537