ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2559
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557