ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่หีด
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2524
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540