ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสบฟ้า
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2536