ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2531
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2527
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542