ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอวิทยา
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2512
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2528
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2512
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2531
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537