ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปันง้าว
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2461
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2461
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2461