ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนหัววัง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2531