ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2546
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2518
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544