ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหัวฝาย
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2525