ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดท่าสี
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563