ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบ้านแขม
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2561
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2563
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554