ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2562