ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555