อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2537
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2540