ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2561
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555