ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539