ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตูบโกบ
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538