ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542