ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำมี
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2543