ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559