ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2549
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 252533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535