ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
102/27(ตอกเข็ม)
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
102/27(ตอกเข็ม)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
102/27(ตอกเข็ม)
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2563
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2524
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2547
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักนักเรียน
หอนอนมาตรฐาน 26
ปีที่สร้าง 2535