ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2537
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2538