ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนท่าลี่วิทยา
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
CS208B
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2522
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537