ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเซไลวิทยาคม
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547