ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
ศก.04
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
318 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2548
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555