ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ศก.23
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534