ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อาคารเรียน
ศก.01
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ศก.04
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2563