ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552