ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงฝึกงานแบบ ศก.23
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2544
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554