ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านด่าน
อาคารเรียน
ศก.04
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2509
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2557
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2553
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2557
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2553
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2553
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560