ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2541
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555