ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง
ปีที่สร้าง 2563
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2536