ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553