ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2477
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2532
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548