ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2541
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542