ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2534
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2530
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553